Notes

Sources
Title Individuals Families Media objects Sources Last change
Bruid weduwe Bernardus Uijterwaal 0 1 0 0 Never
van de Bos 1 0 0 0 Never
Geboren 'van Rooi' (St. Oedenrode) 1 0 0 0 Never
trouwdatum:27 (maand onduidelijk maar na 20-02- en voor 10-09-1724. 0 1 0 0 Never
ook Hermanus Godefridi van de Ven 1 0 0 0 Never
Ook Jacobus van Emmeric 0 1 0 0 Never
N.N. van Emmerick begraven, partner: Jurrien van Emmerick 1 0 0 0 Never
Jurrien Caspersen 1 0 0 0 Never
Ook Maria van Weerlandt 1 0 0 0 Never
Peter Glaudemans 1 0 0 0 Never
Anna Maria van der Zanden 1 0 0 0 Never
Extract uit begraafboek Heeswijk (bij HB) noemt Lambertus Gloudemans (ipv Norbertus) 1 0 0 0 Never
Zeland / Zelant 1 0 0 0 Never
Tony Aart Reuvers 1 0 0 0 Never
Gerarda Joannes (Dien Janse) van Uden / Digna Jean 1 0 0 0 Never
François 1 0 0 0 Never
naar Utrecht 6 0 0 0 Never
Weigergans 1 0 0 0 Never
Ouders: Godefridi Joannis Petri Dirckx et Maria Henrici Timmers 1 0 0 0 Never
Catharina Hendriks Kluijtmans 0 1 0 0 Never
Niet teruggevonden in de doopboeken van Sint-Oedenrode. Wel een Maria Cluijtmans (getrouwd met Hendr… 1 0 0 0 Never
Merx 1 0 0 0 Never
Staats / Slaats 0 1 0 0 Never
van Dormaele 1 0 0 0 Never
Slaats 1 0 0 0 Never
Bertus 2 0 0 0 Never
Oneervol ontslagen uit het korps artillerie wegens een straf in 1820 1 0 0 0 Never
Megchelina Hermens 1 0 0 0 Never
Ook: Hendrina Geertruida Engelbart 1 0 0 0 Never
geboren als 'van Laarhoven', gewettigd bij huwelijk ouders 1 0 0 0 Never
Akte vermeldt verkeerde achternaam van vader: Cornelis (Trommelen ipv Brenders) 1 0 0 0 Never
Wieber, Wevers 1 0 0 0 Never
Corret 1 0 0 0 Never
Trommels 1 0 0 0 Never
Conijn 1 0 0 0 Never
ook de Verwer 1 0 0 0 Never
Sprang-Capelle 1 0 0 0 Never
Doop: 1 0 0 0 Never
ook Janssen 1 0 0 0 Never
Ook de Jongh 1 0 0 0 Never
huijsvrouw van Jacobus Jansen 1 0 0 0 Never
Wassenaar 1 0 0 0 Never
Ook Segers 1 0 0 0 Never
Bij overlijden 'van Rijen' 1 0 0 0 Never
Govert Cornelisse 0 1 0 0 Never
'ex Swalue' 1 0 0 0 Never
Eén van een tweeling (Cornelia et Maria) 1 0 0 0 Never
'ex de hoeven' 1 0 0 0 Never
Moeder wordt in akte Adriana Maria van den Broek genoemd! 1 0 0 0 Never
de Steenwinkel 1 0 0 0 Never
ook Donkers 1 0 0 0 Never
Ook Mosselveld 1 0 0 0 Never
Achternaam gezien: Jansen, Omkoop, Kamp 1 0 0 0 Never
Ook Klis? 1 0 0 0 Never
1810, Louwmaand begraven: Ook Mutsaers 1 0 0 0 Never
check doopdatum: 1? okt 1749 1 0 0 0 Never
Edelkoot? 1 0 0 0 Never
Deze tak is ook uitgewerkt in het artikel: Een Utrechts geslacht van Emmerik door M.W.H. Lemmens-Goo… 1 0 0 0 Never
Check overlijdensdatum 25-11-1807 / begraafdatum 7-12-1807 1 0 0 0 Never
4e bataljon 1e compagnie infanterie van Lignie 1 0 0 0 Never
Jacob van Emmerick bezat een woning aan de Lopikerstraat op de hoek 1 0 0 0 Never
Geboren te Spanjaardslaan 7 te Haarlem om 6 uur 30 1 0 0 0 Never
Cornelis heeft als arbeider meegewerkt aan het graven van de Leidsevaart (Haarlemmertrekvaart). Als… 1 0 0 0 Never
Brood, banket, kruidenierswaren 1 0 0 0 Never
Bevolkingsregister Amsterdam 1 0 0 0 Never
Ook Aartje Janse(n) 1 0 0 0 Never
Adriaan wordt geboren in Amsterdam maar groeit (na een aantal verhuizingen in zeer korte tijd) op in… 1 0 0 0 Never
Bij de Hollandsche Spoorweg Maatschappij 1 0 0 0 Never
Nr. 25 wijk A. 5 0 0 0 Never
Nr.25 Wijk A. 1 0 0 0 Never
[q (quartier) 4, N (nummer) 25] 1 0 0 0 Never
Volgens overlijdensakte geboren te Heemstede 1 0 0 0 Never
Vader heet hier Hendrikus Anthonius (met H in 2e naam) 1 0 0 0 Never
Naam hier Hendrikus Anthonius (met H in 2e naam) 1 0 0 0 Never
Kloosterzuster 1 0 0 0 Never
Getuige: Hendrikus/van Emmerik/ 0 1 0 0 Never
Getuige: Johannes/le Noble/ 0 1 0 0 Never
Getuige: Willem/Sauer, Koopman/ 0 1 0 0 Never
Getuige: Gijsbertus/Hermus/ 0 1 0 0 Never
op begraafplaats Vredenhof 2 0 0 0 Never
Co 1 0 0 0 Never
BS Haarlem 1893 Akte 1600 1 0 0 0 Never
Kopie overlijdensadvertentie in dossier. 3 0 0 0 Never
BS Haarlem 1915 Akte 1143 1 0 0 0 Never
BS Haarlem 1932 Akte 904 1 0 0 0 Never
BS Haarlem 1902 Akte 421 1 0 0 0 Never
Plaats: Schoonhoven, The Netherlands 8 0 0 0 Never
#(BS Haarlem 1883, akte 1272)# 1 0 0 0 Never
#(BS Haarlem 1890, akte 822)# 1 0 0 0 Never
"werkte 38 jaar bij de Martin Staalfabriek van Hoogovens" 1 0 0 0 Never
was spastisch 1 0 0 0 Never
#(BS Haarlem 1920, akte 630)# 1 0 0 0 Never
Volgens gezinskaart op 3-10-1936 naar Amsterdam, opleidingsschip DePollux. Volgens persoonskaart vad… 1 0 0 0 Never
's-middags om 4 uur. Aangever: Anthonij Drogtrop (vader), oud 35 jaar,van beroep koopman, wonende in… 1 0 0 0 Never
#(BS Haarlem 1887, akte 1268)# 1 0 0 0 Never
Quote van Mw. van Wierst tijdens haar bezoek op 21-5-1996 aan de toen81-jarige Anna Maria van Leuven… 1 0 0 0 Never
#(BS Haarlem 1917, akte 750)# 1 0 0 0 Never
volgens persoonskaart vader per 3-2-1944 verhuisd (code A). 1 0 0 0 Never
's-ochtends om 6 uur. Aangever Jacobus Drogtrop (vader), oud 37 jaar,van beroep koopman. Lokatie van… 1 0 0 0 Never
volgens persoonskaart vader per 25-3-1929 (niet goed leesbaar) verhuisdnaar Etten (Code A) 1 0 0 0 Never
's-ochends om 4 uur. Aangevers: Ferdinand Braak, oud 51 jaar, van beroeptuinknecht en Hendrikus Joha… 1 0 0 0 Never
NOTE Op de op 10-1-2001 door het CBG verstrekte persoonskaart van haar moederkomt Johanna Constanta… 1 0 0 0 Never
Ambriola 1 0 0 0 Never
#(BS Haarlem 1915, akte 1084)# 1 0 0 0 Never
en is nooit getrouwd geweest 1 0 0 0 Never
op persoonskaart staat als geboortedatum van zoon Jacobus 21-12-1959vermeld. Die zoon is echter nog… 1 0 0 0 Never
#(BS Haarlem 1955, akte A591)# 1 0 0 0 Never
#(BS Haarlem 1930, akte 515)# 1 0 0 0 Never
des voormiddags te zeven uur aan de Gasthuisvest nr. 47. Gewoondhebbende aan de Koudenhorn nr.84. 1 0 0 0 Never
Man is weduwnaar van Adriana de Groot 1 0 0 0 Never
#(BS Haarlem 1961, akte B368)# Kopie geboorte-advertentie in dossier. 1 0 0 0 Never
Volgens persoonskaart vader per 23-7-1956 verhuisd (Code A).Inschrijving in de gemeente Nijmegen: 17… 1 0 0 0 Never
#(BS Haarlem 1896, Akte 1291)# 1 0 0 0 Never
Kopie overlijdensadvertentie in dossier. 1 0 0 0 Never
#(BS Haarlem 1917, akte 11)# 1 0 0 0 Never
Kopie overlijdenskaart (familiedrukwerk) in dossier. Eveneens kopieoverlijdensadvertentie en adverte… 1 0 0 0 Never
Smulders 2 0 0 0 Never
's-middags om 2 uur. Aangever: Johannes Marinus van Emmerik, 29 jaar,winkelier. Lokatie geboorte: Kl… 1 0 0 0 Never
's-middags om half drie aan het Begijnhof nr. 2. Aangevers: JohannesMarinus Spruijt, oud 31 jaar, lu… 1 0 0 0 Never
des namiddags om half vier in het huis staande aan de Frankestraat 18. 1 0 0 0 Never
Nationale Militie loting nr. 385. Nooit opgeroepen. Kopie CertificaatNationale Militie in dossier. A… 1 0 0 0 Never
#(BS Lisse 1928, akte 91)# 1 0 0 0 Never
Getuige: Ariaan van Emmerik en Antje van Santvoort 1 0 0 0 Never
namiddags 1 uur op de Burgwal 25 #(BS Haarlem, Akte 772, Fol.147v-196)# 1 0 0 0 Never
NOTE jan. 2001 krt opgevraagd bij CBG: geen gegevens bekend 1 0 0 0 Never
#(BS Schoten(Haarlem) 1915, Akte 163)# 1 0 0 0 Never
Stamper in de stadsapotheek 1 0 0 0 Never
Tel. 023 - 3227348 1 0 0 0 Never
#(BS Haarlem 1890, Akte 484)# 1 0 0 0 Never
#(BS Haarlem 1927, Akte 1685)# 1 0 0 0 Never
des namiddags om 8 uur. 1 0 0 0 Never
des voormiddags om 8 uur in het huis staande aan de Gasthuisvest nr.47. 1 0 0 0 Never
of 13-8-1931 (is als datum vermeld waarop het huwelijk met AntoonDrogtrop is be‰indigd a.g.v. overli… 1 0 0 0 Never
#(BS Haarlem 1896, Akte 76)# 1 0 0 0 Never
op de Noorder Begraafplaats aan de Vergierdeweg. 1 0 0 0 Never
Tekst op GA: Het kind in nevenstaande akte vermeld, genaamd Toon is doorTeunis Westerhoven en Geertr… 1 0 0 0 Never
quote mw. van Wierst tijdens haar bezoek op 21 mei 1996 aan de toen 81-jarige Anna Maria van Leuven… 1 0 0 0 Never
Lijnkamp 1 0 0 0 Never
Getuige: Gerrit/Drogtrop/ 0 1 0 0 Never
<5-2-1895: Strafgevangenis Utrecht (Ut) 1 0 0 0 Never
's-morgens om 6 uur. Lokatie geboorte Turfsingel (slecht leesbaar).Getuigen: Bart van Emmerik, 50 ja… 1 0 0 0 Never
Hovenier, Winkelier 1 0 0 0 Never
Geboortedatum kan niet kloppen ±1789 Maastricht, Maastricht, Limburg, Nederland 1 0 0 0 Never
Theodorus staat op de trouwkaart als 'Zitvast' vermeld en ondertekent ook bij de huwelijksakte met e… 0 1 0 0 Never
tijdstip overlijden ca. 12.00 uur 1 0 0 0 Never
Begraven op de Noorderbegraafplaats in Haarlem 1 0 0 0 Never
Wyers / Weyers 1 0 0 0 Never
Mogelijk twee kinderen met dezelfde naam: overlijdensakte geeft leeftijd 10 maanden aan. 1 0 0 0 Never
Louis Josefus 1 0 0 0 Never
Man is weduwnaar van Francina van Bentum 1 0 0 0 Never
https://www.nytimes.com/2016/06/21/world/australia/nsw-lightning-ridge-opal-funeral.html 1 0 0 0 Never
Geen jaartal op de kaart vermeld (wel leeftijd bij overlijden) 1 0 0 0 Never
Volgens http://www.online-familieberichten.nl geboren in 1917. Eerder (onbevestigd) had ik 1918 in m… 1 0 0 0 Never
ook Keijzer 1 0 0 0 Never
Bruid afkomstig van Noorden 0 1 0 0 Never
Ook: Rekvoort 1 0 0 0 Never
Ook Gertje Louwe(n) 1 0 0 0 Never
Begraafinschrijving niet gedateerd. Tussen 1 okt en 25 nov. 1 0 0 0 Never
van Hoogten 1 0 0 0 Never
Aanvullend: DTB Nieuwkoop 1784 HB schepenbank vol.20 (1782-1789) 0 1 0 0 Never
Nog verifiëren, onzeker of dit de juiste Jan Pieters is 1 0 0 0 Never
Reckvoort 1 0 0 0 Never
Witteloc 1 0 0 0 Never
meer info via Geneanet 1 0 0 0 Never
Witlox 1 0 0 0 Never
van den Hoorn 0 1 0 0 Never
ook Emmeriks 1 0 0 0 Never
naam is Fredrik in trouwakte van dochter Elsken 1 0 0 0 Never
van Diesen 1 0 0 0 Never
Glaudi Nigrel / Niegrelle 0 1 0 0 Never
Maria Magdalena Jacobse (ook Ghuerts) Tentori 0 1 0 0 Never
Aanknopingspunt? Trijntje Willemse Klers is getuige bij een RK doop in Hillegom 31-10-1776 1 0 0 0 Never
1 feb 1752 0 1 0 0 Never
Schalkwijk waarschijnlijk bij Haarlem 1 0 0 0 Never
Doopinschrijving: 1 0 0 0 Never
http://www.bmeijs.nl/PG-Uitvoer/wieldrunen/wieldrunen-frm3.htm 1 0 0 0 Never
Ouders: Barend Teunisz Westerraat en Marij Engelz Hofhaus 1 0 0 0 Never
Hofhaus 1 0 0 0 Never
Westerraat / Westrot 1 0 0 0 Never
De Huysvrouw van Steeven van Emmerik 1 0 0 0 Never
in de tienjarige tafels ingeschreven als "van der Wal" 1 0 0 0 Never
zie ook http://fklerkx.nl/gen/uitdraai/ikenmijnfamilie/rapport19/indexkwartierstaatgrafisch.html 1 0 0 0 Never
27 april, akte van onvermogen: DTB Lisse 1743 Gaarder huwelijken vol.3 (1729-1750) 0 1 0 0 Never
Cornelus bij overlijden 1 0 0 0 Never
in de Dom, de 2e maij 1694 getrout: Jurrien Caspersz, j.m. van Emmerick x Marij van Weerland j.d. va… 0 1 0 0 Never
Geboren als Hendrikus Francisus Hartman 1 0 0 0 Never
Ook Fredriks 1 0 0 0 Never
Jans 1 0 0 0 Never
DTB Noordwijk 1682 RK trouwboek vol.7 (1678-1733) 0 1 0 0 Never
huijsvrouw van Peter Henricks wacker 1 0 0 0 Never
Geboren als Petrus Vrijburg? 1 0 0 0 Never
Liesveld 1 0 0 0 Never
Bij 2e huwelijk wordt hij Jacob Janssen(!) van Emmerick (weduwnaar van Margriet Josephs) genoemd 0 1 0 0 Never
overleden aan 'stuijpjes' 1 0 0 0 Never
overleden 3 uren oud aan 'stuijpjes' 1 0 0 0 Never
Gaarder staat op 10 feb. Is dit overlijden of begraven? 1 0 0 0 Never
NH Trouwboek 4 jan 1778: 10 mei toestemming gegeven om te trouwen 0 1 0 0 Never
Digitale Stamboom Rotterdam meldt 29-11 als geboortedatum 1 0 0 0 Never
DTB Nederduits Gereformeerd 1 0 0 0 Never
illegitimus: geboren voor het huwelijk van ouders. Ouders waren al wel in ondertrouw / ingetekend (4… 1 0 0 0 Never
Ouders volgens overlijdensakte: 1 0 0 0 Never
Bij overlijden: 1 0 0 0 Never
Hendrica Gisbersen 0 1 0 0 Never
één van een tweeling 1 0 0 0 Never
wed. Nicolaas van Zutphen 0 1 0 0 Never
alternatieve schrijfwijzen: Noester / Voster? 1 0 0 0 Never
Heijms 1 0 0 0 Never
Rietmaijer 1 0 0 0 Never
alternatieve naam: van Beek [checken] 1 0 0 0 Never
Veel varianten op deze naam 1 0 0 0 Never
Ook naamsvarianten: Ontcommera Peeter Jacobs Kerstens 1 0 0 0 Never
Gedoopt als Anna 1 0 0 0 Never
https://berghuiz.home.xs4all.nl/kw_cindy/kwst28.htm 1 0 0 0 Never
van Gerven 1 0 0 0 Never
achternaam Verschooff 1 0 0 0 Never
van Zandvoort 1 0 0 0 Never
ook Antonius Mathias Versantvoort 1 0 0 0 Never
FamilySearch fiches op alfabet begraven Dussen 1 0 0 0 Never
Moeder ongehuwd bij geboorte (kind erkend bij huwelijk van moeder 29-6-1881 te Amsterdam) 1 0 0 0 Never
ook Kuijlaars 0 1 0 0 Never
Pieternella 1 0 0 0 Never
Schoonenberg 1 0 0 0 Never
ook: Mentz 1 0 0 0 Never
Naamlijst van overledenen 1 0 0 0 Never
Egers 1 0 0 0 Never
In de akte vermeld als Cornelia Hendrickx 1 0 0 0 Never
Naam in doopakte is Marianus 1 0 0 0 Never
DTB Sint-Oedenrode 1744 RK doopboek vol.s6 (1737-1764) 1 0 0 0 Never
In de doopakte van dochter Adriana: "Petronella Adriani van Schijndel" 1 0 0 0 Never
In de doopakte van Adriana: Dochter van "Gerardi Jois Gevers et Petronella Adriani van Schijndel" 1 0 0 0 Never
van Hest 1 0 0 0 Never
Niet gevonden: Dimpna Jan Geurt van Uden 6 maart 1757 in Oss 1 0 0 0 Never
van Gies(s)en 1 0 0 0 Never
http://www.hvdol.nl/stamboom/individual.php?pid=I7726&ged=vanderlee 0 2 0 0 Never
Alardus filius Joannis Aldersse Vermeij en Johanna Zijmens Bijland 1 0 0 0 Never
Sijbarta Huusen / Leyberta Huse 1 0 0 0 Never
Dirk van Emmerik heeft zijn gezin verlaten in 1809. Sindsdien is hij af en toe gezien in de stad (Am… 1 0 0 0 Never
Een blok is een katrol (voor scheepstouwen) 1 0 0 0 Never
ook Antje Dikker 1 0 0 0 Never
Antje 2 0 0 0 Never
Middelburgsche courant 3 september 1818 1 0 0 0 Never
Hilletje Verheem / Verheen, 26-1-1768 Minrebroederskerk Gouda 0 1 0 0 Never
Noodhoven 0 1 0 0 Never
Vervooren / Tijs 1 0 0 0 Never
Boschland 1 0 0 0 Never
Veelturf 1 0 0 0 Never
Boudewijns ook Baudewijns 1 0 0 0 Never
Volgens overlijdensakte geboren op 17-2-1761 te Nieuwkoop. Doop niet gevonden rond die datum. 1 0 0 0 Never
Geboren te Culemborg volgens overlijdensakte 1 0 0 0 Never
Ook van Osch 1 0 0 0 Never
Bruid roomsch 0 1 0 0 Never
NB: moeder staat vermeld als Hendrina Timmermans (wieiswie.nl) 1 0 0 0 Never
Checken: BS Zoeterwoude 1899 G75 Op 26-09-1899 is ook een 1 0 0 0 Never
Ook Clara 1 0 0 0 Never
"had een groentezaak in de Romolenstraat in Haarlem" "zijn 1e vrouw zou jong gestorven zijn. Hij ble… 1 0 0 0 Never
"had eerst een groentezaak in de Begijnestraat in Haarlem en dreef later een groothandel in groenten… 1 0 0 0 Never
Mattie 1 0 0 0 Never
Martienus 1 0 0 0 Never
Marijtje Bancken van Claveren 0 1 0 0 Never
Matje 1 0 0 0 Never
Mom 1 0 0 0 Never
Op 17-8-1963 wonende te Sassenheim 1 0 0 0 Never
Ook van Duren / Klazina 1 0 0 0 Never
De Kroon / de Krom? 1 0 0 0 Never
ook: Kitselaar 1 0 0 0 Never
Joan 1 0 0 0 Never
Geboren als Jacoba Disseldorp 1 0 0 0 Never
Ook Turck 1 0 0 0 Never
RK doopboek Leimuiden 1720 1 0 0 0 Never
Cornelus Jacobsz van Egmond weduwnaar van Marijtje Teunisse van der Meer 0 1 0 0 Never
Torck 1 0 0 0 Never
Aangegeven door Claas van der Laan als armmeester van de Heilige geest armen van de Roelofarendsveen 1 0 0 0 Never
Vader mogelijk Bankert Willems van Claveren 1 0 0 0 Never
van de Heiligen geest armen te Roelofarendsveen gealimenteerd geweest 1 0 0 0 Never
Bij het huwelijk van zijn dochter Maria Allarm in 1817 is een verklaring opgenomen dat de laatste wo… 1 0 0 0 Never
Bij het huwelijk erkent het echtpaar een kind genaamd Johannes Marinus 1 0 0 0 Never
ook: Antje Kornelis Spruijt 1 0 0 0 Never
Overleden in het Marinehospitaal te Willemsoord (gemeente Helder) 1 0 0 0 Never
Checken of deze Franciscus getrouwd is geweest met Jacoba Bax 1 0 0 0 Never
11-06-1931? 1 0 0 0 Never
Naam bij begraven: Cornelis Turk 1 0 0 0 Never
bij doop Turck bij begraven Turk 1 0 0 0 Never
Cornelis Petrus bij geboorte. 1 0 0 0 Never
checken! 0 1 0 0 Never
Aertse 1 0 0 0 Never
van Schip 2 0 0 0 Never
https://www.genealogieonline.nl/genealogie-aertsse-aerts-aarts/I48.php 0 1 0 0 Never
Marekerk 1 0 0 0 Never
Bij geboorte: Kornelia 1 0 0 0 Never
mogelijk: Anthonius Jacobus geb. ca 24-10-1913 1 0 0 0 Never
Scheiding uitgesproken te Haarlem op 5-5-1914 0 1 0 0 Never
Geboorteplaats Amsterdam volgens huwelijksakte (volgens eerdere informatie was dit Haarlem) 1 0 0 0 Never
Emmerick, van 1 0 0 0 Never
Dit huwelijk betreft mogelijk een andere Adriana Joanis van Emmerick! 0 1 0 0 Never
gedoopt door pastoor in Made 1 0 0 0 Never
Nederlands Hervormd huwelijk. 0 1 0 0 Never
Doopinschrijving erg vervaagd 1 0 0 0 Never
Woerdenseverlaat, Noorden-Nieuwkoop 1 0 0 0 Never
Buenis (op doopakte zoon Simon) 1 0 0 0 Never
Ook Trommels 1 0 0 0 Never
Weduwe Adriaan Zoelen 0 1 0 0 Never
441 1 0 0 0 Never
Pieter Pauwels Trommel 1 0 0 0 Never
Gloudemans 1 0 0 0 Never
Onecht, moeder Rooms 1 0 0 0 Never
Cornelis Dirksz van Tol jm van Noordwijkerhout tr. 13-05-1736 met Jannetje Claasse van der Veld, wed… 1 0 0 0 Never
Volgens overlijdensakte 82,5 jaar oud en geboren in Haarlem. 1 0 0 0 Never
DTB Voorhout 1811 RK overledenenlijst (1687-1835) 1 0 0 0 Never
Cnelia 1 0 0 0 Never
Maria zou dan nog geen 15 jaar geweest zijn bij haar huwelijk. Gegevens lijken niet betrouwbaar. 0 1 0 0 Never
Lijst van Doode van Liempde van het jaar 1737: 1 0 0 0 Never
Jo 1 0 0 0 Never
Op 13 en 16 mei 1758 zijn kinderen van Cis van Emmerik overleden 1 0 0 0 Never
DTB Liempde 1802 Rechtbank begraafboek vol.r125a (1708-1803) 1 0 0 0 Never
'vermoedelijk overleden onder het vervoer van de Keizersgracht numero 73 naar het Binnen Gasthuis' 1 0 0 0 Never
Delpher: Rotterdamsch nieuwsblad 1 0 0 0 Never
Rotterdamsch nieuwsblad 19-11-1913 1 0 0 0 Never
Bij overlijden Johanna Catharina (ipv Catharina Johanna) 1 0 0 0 Never
Hermanus Godefridi van de Ven 0 1 0 0 Never
Antonius 1 0 0 0 Never
volgens akte 76 jaar oud (dus geboren ca 1739) 1 0 0 0 Never
van Brugel 1 0 0 0 Never
Tante van de schrijver Arthur van Schendel 1 0 0 0 Never
ook geschreven als: 0 1 0 0 Never
Streumer 1 0 0 0 Never
Ook Klasi(e)na 1 0 0 0 Never
Bij huwelijk heet zij Maria Anna Catharina Lohman 0 1 0 0 Never
Maria Anna Catharina Lohman 1 0 0 0 Never
Geboren als Susanna Maria 'Ebrard de Casquet' later ge-echt 1 0 0 0 Never
BS Vinkeveen 1816 HB1 1 0 0 0 Never
Bij geboorte van dochter Neeltje wordt moeder Neeltje Hermens de Jongh genoemd 1 0 0 0 Never
van Stijn (Steijn / Stein) 1 0 0 0 Never
Rekvort 1 0 0 0 Never
Achternaam ook Pou 1 0 0 0 Never
Magteldje, Maartje, Matje 1 0 0 0 Never
Geboren als Jacob Johannes Veeger, erkend bij het huwelijk van Duifje Veeger en Christiaan Johannis… 1 0 0 0 Never
Berg, van denh 1 0 0 0 Never
Ook Geertruij Heije 1 0 0 0 Never
Zie ook Bataviasche courant 14-04-1821 via Delpher 1 0 0 0 Never
ook 'de Cord' 1 0 0 0 Never
16-3-1732 Mijdrecht? 1 0 0 0 Never
Ruigrok 1 0 0 0 Never
Vuijltorff 1 0 0 0 Never
ook Steenland 1 0 0 0 Never
Antje Jacobs 1 0 0 0 Never
Optie: 1 0 0 0 Never
In het doopboek als Maertje Jans. 1 0 0 0 Never
Jan Adriaensz van Sprockelenburgh 0 1 0 0 Never
Zie ook DTB Noordwijk-Binnen 1755 NG doopboek inv.3 (1675-1757) 1 0 0 0 Never
Otger 2 0 0 0 Never
Ook van den IJkel 1 0 0 0 Never
Ook 'de Nachtegaal' 1 0 0 0 Never
Registratie scheiding 15-11-1912 0 1 0 0 Never
checken of de doopdatum klopt: 1 0 0 0 Never
Ook Gardina van Emmerik 1 0 0 0 Never
Ook van Haijtom ?? / van der Heijden 1 0 0 0 Never
Joanna Maria Antoni Lamberti van Soggel 1 0 0 0 Never
Zie ook 0 1 0 0 Never
Zie ook: 0 1 0 0 Never
Berg, van den 5 0 0 0 Never
Leeftijd bij trouwen 27 volgens NG trouwakte (dit duidt op een geboortejaar van 1676) 0 1 0 0 Never
Ook: Aaltje Dijker(s) 1 0 0 0 Never
Gedoopt als Elisabeth Smits (1761) 1 0 0 0 Never
Jean 1 0 0 0 Never
Geboren te Voorschoten of Haarlem 1 0 0 0 Never
Er is in Weert nog een Godefridus Antonisse geboren: 1 0 0 0 Never
Niet 100% zeker of gedoopte Maria Catharina Smeedts dezelfde is als bij huwelijk en overlijden 1 0 0 0 Never
Zie ook DTB Weert 1736 RK doopboek vol.684 (1717-1762) 1 0 0 0 Never
Volgens huwelijksakte 1745 is Cornelia Jan Slaats op dat moment omtrent 25 jaar oud en geboortig tot… 0 1 0 0 Never
Geboortedatum vermeld in overlijdensakte 1 0 0 0 Never
In BS Harmelen 1813 HB12-10 uittreksel uit de overlijdensboeken staat foutief de datum 7-7-1800. In… 1 0 0 0 Never
Begraafboeken vermist volgens BS Harmelen 1813 HB12-07 1 0 0 0 Never
2-12-1759 DTB Teckop 1759 RK doopboek p43 0 1 0 0 Never
Antje Schut wordt erkend bij huwelijk van haar ouders op 13-10-1888 1 0 0 0 Never
ook Geertsema 1 0 0 0 Never
Bij huwelijk erkenning van twee kinderen: Antje en Renske 0 1 0 0 Never
Niet 100% zeker dat dit de juiste Huijg Schrama is 1 0 0 0 Never
Ook Huig Gerritsz 1 0 0 0 Never
Ook Immetje 1 0 0 0 Never
https://www.genealogieonline.nl/stamboom-barnhoorn/I259.php 1 0 0 0 Never
Lukas 1 0 0 0 Never
weduwnaar van Adriana Bernardina Boerke 0 1 0 0 Never
Ook Smiets of Smits 1 0 0 0 Never
https://www.online-begraafplaatsen.nl/zerken.asp?command=showgraf&bgp=1317&grafid=777096&char=S 1 0 0 0 Never
ook Petronella 1 0 0 0 Never
Overlijdensdatum vermeld in huwelijksakte van dochter 1 0 0 0 Never
Achternaam ook Rittbergh / Ridbergh 1 0 0 0 Never
ook Rubbergh 1 0 0 0 Never
Ook: Rou 1 0 0 0 Never
Jan Dirkx et Neesken Joosten van de Goor 0 1 0 0 Never
Ook: Margaritie Dirik Arians 1 0 0 0 Never
Tweeling Joannes et Gertrudis 1 0 0 0 Never
In overlijdensakte staat dat hij 'laatst weduwnaar' was van Henderina van de Kamp. Dit huwelijk is e… 1 0 0 0 Never
Bij kerkelijk huwelijk: Maria de Roose 0 1 0 0 Never
Maria Rose, wed. Gregoris van Emmerik 1 0 0 0 Never
van Rooij 1 0 0 0 Never
Ook: Biemans, Paschasia, Francisca, Josina, Josina Christianus, Passeijn Christianus 1 0 0 0 Never
Ook Willempje, Castelein 1 0 0 0 Never
Bij overlijden van Jan Geerlofse wordt als vader Gabriel Rietbroek vermeld 1 0 0 0 Never
Bijna 100% dat dit dezelfde Matje van Stein is als die met Hendrik Reckvoort is getrouwd geweest 0 1 0 0 Never
Pieter de Roode 1 0 0 0 Never
Ook Willemijntje 1 0 0 0 Never
Jan Pietertsz de Roode 1 0 0 0 Never
Levenloos kind van Hendrik en Elisabeth. 1 0 0 0 Never
ook van Roode 1 0 0 0 Never
Volgens de lijst met overledenen van 1832 verdronken te Poelgeest (Oegstgeest) 1 0 0 0 Never
Ook van Rijn 1 0 0 0 Never
ook van Roode(n) / Rhode 1 0 0 0 Never
een levenloos kind 1 0 0 0 Never
In de huwelijksbijlagen wordt het kind Gerrit van Clasina en Pieter, dat al op 8-3-1807 te Wassenaar… 0 1 0 0 Never
Petrus van Roode 1 0 0 0 Never
Doop: Petrus van Roode 1 0 0 0 Never
Ook Straatman 1 0 0 0 Never
Datum klopt niet 26-09-1818 Etten-Leur, Etten-Leur, Noord-Brabant, Nederland 1 0 0 0 Never
Mogelijk twee onwettige kinderen geboren te Arkel: moeder Elisabeth van Emmerik. Is zij Elisabeth Ja… 1 0 0 0 Never
Ook Regtvoort, Rekvoort 1 0 0 0 Never
Vissers 1 0 0 0 Never
Hendrik wordt aangetekend als jongman uit Hootmaar onder Munster. 0 1 0 0 Never
Is dit Agnes en is ze hertrouwd? 1 0 0 0 Never
"Laat ouders na." Typische opmerking omdat hij ook vrouw en kinderen nalaat. 1 0 0 0 Never
Bij RK huwelijk heet Marijtje Leenderse Quakebos 0 1 0 0 Never
Vader is niet bekend. Johannes wordt erkend door zijn moeder op 21 maart 1900. 1 0 0 0 Never
Of 25-7-1949 reg.10 68v 1 0 0 0 Never
Machtildis 1 0 0 0 Never
Fout jaar vermeld in DTB Oosterhout klapper op dopen: 15-11-1716 (179) paginanummer is wel correct. 1 0 0 0 Never
Ook Pensioen / Pontioen 1 0 0 0 Never
tussen 1700 en 1712 ... 1706? 1 0 0 0 Never
De weduwe Dirk van Emmerik 1 0 0 0 Never
Hoffengaart begr 3/10-7-1773. 0 1 0 0 Never
Veel verschillende schrijfwijzen: 1 0 0 0 Never
Ook Geertruij Blee(c)kers 1 0 0 0 Never
Mogelijk Guilielmus Gisbert van de Plas 1 0 0 0 Never
Ariaantje Quakkelenbroek, vulgo Schalkwijk 1 0 0 0 Never
Moeder van de bruid is 'absent' volgens notariële akte van bekendheid 0 1 0 0 Never
Bij huwelijk: Potiau 1 0 0 0 Never
Onwettig kind gedoopt door de vroedvrouw en herdoopt op 25 okt 1788 1 0 0 0 Never
Onzeker 1 0 0 0 Never
ook Gasteleer 1 0 0 0 Never
Laatst weduwe van Peter van den Broek, laat vier kinderen na 1 0 0 0 Never
ook van Abelen 1 0 0 0 Never
Checken: 1 0 0 0 Never
Begrafenis van Wilhelma Jois van Emmerick 1 0 0 0 Never
11 maanden oud 1 0 0 0 Never
Geboren buiten echt als Brinkman 1 0 0 0 Never
Ook Pou 1 0 0 0 Never
DTB Haarlem 1786 Gaarder Impost begraven vol.12 (1778-1786) 1 0 0 0 Never
ook Pagie, Patie, Passie 1 0 0 0 Never
Joost Otgaar weduwnaar van Elisabeth Vervane 0 1 0 0 Never
Otgeer 0 1 0 0 Never
Boudrie 1 0 0 0 Never
Otgaar 1 0 0 0 Never
http://www.mijnstambomen.nl/leiden/otger.htm 0 1 0 0 Never
Leo 1 0 0 0 Never
Eén van een tweeling 1 0 0 0 Never
Wilhelmina Geertsen van Ostaij 0 1 0 0 Never
NH Trouwboek: Geert Face van Osta j.m. geb van de Langendijk en wonende op langdonck met 0 1 0 0 Never
Achternaam Sloot 1 0 0 0 Never
21-3-1687 Joanna 1 0 0 0 Never
https://www.genealogieonline.nl/stamboom-willems-hoogeloon-best/I109809.php 1 0 0 0 Never
Sloeten, Slooten, Slooters, Sloot 1 0 0 0 Never
ook Servatius Adrianus van Osta 1 0 0 0 Never
ook: Cornelis Govert van Ossenblok 1 0 0 0 Never
[bron: RK Trouwen Etten 1711-1767 (deel 9 registerjaar 1710 ,West -Brabant Archief] 0 1 0 0 Never
http://members.home.nl/f.manni/stamboommanni.htm 1 0 0 0 Never
http://members.home.nl/f.manni/stamboommanni.htm 1 0 0 0 Never
Wedr. van Nicolaa (Klaas?) Jans van Deursen (van Drunen) 0 1 0 0 Never
Ook Huijbers 1 0 0 0 Never
Doop 12-2-1746 1 0 0 0 Never
Bij overlijden heet Cornelis 'van Unen' (zonder N) en wordt zijn eerste vrouw Maria Mees (Meesters)… 1 0 0 0 Never
Ook Maria Huijbregt Meesters 0 1 0 0 Never
Lodewijk Antonij en zijn broer worden erkend bij het huwelijk van hun ouders. 1 0 0 0 Never
ook: Neuij 0 1 0 0 Never
Nu, Neuij, Nuij 1 0 0 0 Never
Waarschijnlijk: 1 0 0 0 Never
Neij, Nuij, Nu, Nue 1 0 0 0 Never
ook zonder voorvoegsel (Emmerick) 1 0 0 0 Never
Mogelijk: 1 0 0 0 Never
BAPTISM RC, 12 Jan 1707, Vleuten, Nijs, born in Reijerscop, son of Jacobus Nijsen and Lijsbet Gerrit… 1 0 0 0 Never
Petrus Nicolaas van der Aar, 42 jaar, koperslager, wonende te Amsterdam, broeder des bruidegoms [ge… 0 1 0 0 Never
Louk 1 0 0 0 Never
BAPTISM RC, 4 Dec 1740, Vleuten, Jacob, born in Hanick, son of Nijs Breborst and Ariaantje Neuteboom… 1 0 0 0 Never
Ariaentie Neuteboom X Neijs Jacobse Braberst 0 1 0 0 Never
Jenneke Janse Neerven JD 0 1 0 0 Never
Geboorte uittreksel in HB. Akte nog niet gevonden in BS Den Haag via family search (HB 1836-1837 afb… 1 0 0 0 Never
ook Werenstijn 1 0 0 0 Never
Moeder wordt Catharina Willems genoemd 1 0 0 0 Never
mogelijke doopdatum van Godefridus 28-02-1655 Weert, Weert, Limburg, Nederland 1 0 0 0 Never
Ook in BS Amsterdam 1944 O509 reg.9 fol.86 1 0 0 0 Never
Ook de Bruin 1 0 0 0 Never
Ook Johanna Rudolphus Janssen 1 0 0 0 Never
fiches NH begraafreg. Hilvarenbeek 1747-1783: 1 0 0 0 Never
Catrien Louwies Bakkers 1 0 0 0 Never
Spurius (onwettig) 1 0 0 0 Never
Johanna Gijsbarta van Beem 1 0 0 0 Never
Winssen, gem. Ewijk 1 0 0 0 Never
NOTE Achternaam wijkt af van naam vader. John emigreerde naar de VS en veranderde daar zijn naam in… 1 0 0 0 Never
NOTE Achternaam wijkt af van naam vader 1 0 0 0 Never
Huwelijk van Jacob van Beesten en Agatha van Emmerik is beëindigd door echtscheiding volgens BS Hilv… 0 1 0 0 Never
Kind erkend bij het huwelijk 0 1 0 0 Never
Attestatie gegeven op 4-5-1766 0 1 0 0 Never
Vuren is een voormalig gemeente in Gelderland, tegenwoordig onderdeel van Gorinchem, Zuid-Holland. 1 0 0 0 Never
van den Buse 1 0 0 0 Never
Claasje de Groot 1 0 0 0 Never
Uit de trouwakte: Gosina Aleid Moss, geboren te Bawinkel en Made 1 0 0 0 Never
Uit de trouwakte: geboren te Meppen 1 0 0 0 Never
De éénjarige tafels geven op reg.1 fol.40v 1 0 0 0 Never
Ook Geertje / Geertrui(j) Verbrugge / van (der) Brugge(n) 1 0 0 0 Never
Geertruij Verbruggen 1 0 0 0 Never
Weyers 2 0 0 0 Never
Bij zijn overlijden was Cornelis bedelaar 1 0 0 0 Never
Wouterus Dircksen et Adriana Willems cum disponsatium in tertio gradi consanguinitatis 0 1 0 0 Never
Datum niet leesbaar. Tussen 2 en 15 augustus 1729 1 0 0 0 Never
Overleden als Johannes (met h) de Brouwer 1 0 0 0 Never
er zou nog een derde huwelijk zijn geweest volgens de overlijdensakte! 0 1 0 0 Never
Hendrik. 1 0 0 0 Never
Plaats: Culemborg, The Netherlands 1 0 0 0 Never
Meinders 1 0 0 0 Never
Marijtje 1 0 0 0 Never
Bij zijn huwelijk wordt Engelbert "Embertus" genoemd. 0 1 0 0 Never
Westerhoven 1 0 0 0 Never
van den Gelt 2 0 0 0 Never
Hendriks 1 0 0 0 Never
Loos 1 0 0 0 Never
van Bighelaer 1 0 0 0 Never
Doopgetuigen: Willem van Klavere en Grietje Leenders Turk 1 0 0 0 Never
de Droog 1 0 0 0 Never
Op overlijdensakte wordt als leeftijd 38 jaar opgegeven moeder Adriana van den Heuvel (ipv Croonenbu… 1 0 0 0 Never
Het huwelijk wordt gesloten voor de schepenen van de stad Haarlem. 0 1 0 0 Never
de Greeff 1 0 0 0 Never
Na huwelijk Wagenstraat 11 (Den Helder) 1 0 0 0 Never
Marie 2 0 0 0 Never
van der Horst 1 0 0 0 Never
Quackebos, ook Kwakkenbos 1 0 0 0 Never
Overlijdensakte noemt als leeftijd 85 0 1 0 0 Never
Gegevens van Michel Eekhout (per email). 0 1 0 0 Never
Rinus 2 0 0 0 Never
folio nummer o.v.b. 1 0 0 0 Never
Overlijndensplaats checken: Ter Aar 1 0 0 0 Never
Rien 1 0 0 0 Never
de Bont 2 0 0 0 Never
Na 'tje 1 0 0 0 Never
Lijnkamp 1 0 0 0 Never
Sitvast 1 0 0 0 Never
Plones 1 0 0 0 Never
Thé 1 0 0 0 Never
Doreleyers 1 0 0 0 Never
van Stolwijk 1 0 0 0 Never
Huwelijk voor de Schepenen van Haarlem 0 1 0 0 Never
Steenvoorden 1 0 0 0 Never
Nic Rhee, weduwnaar van Wil Pannekeet 1 0 0 0 Never
Slobbe 1 0 0 0 Never
Vosse 1 0 0 0 Never
Lathouwers 1 0 0 0 Never
=Petronella Brockhof (http: / /members.chello.nl /j.weijers82 /html /700.htm) 1 0 0 0 Never
Nooij 2 0 0 0 Never
van Ale 1 0 0 0 Never
van der Pluijm 2 0 0 0 Never
Antonisse 1 0 0 0 Never
Fraksel 1 0 0 0 Never
Ooms 1 0 0 0 Never
Peter 1 0 0 0 Never
was soldaat 1 0 0 0 Never
naam: Trommel 1 0 0 0 Never
geboorteplaats ook vermeld als Pollem 1 0 0 0 Never
Berg, van denh 1 0 0 0 Never
ook: Zonnenveld 1 0 0 0 Never
Tweede huwelijk op 02-05-1902 te Vinkeveen en Waverveen met Geerlof Anthonius Braam geb ca 1852 te V… 0 1 0 0 Never
Hollemans 1 0 0 0 Never
geboren te Rees, Pruisen, Land van Cleef 1 0 0 0 Never
Steven 1 0 0 0 Never
Versteegen 1 0 0 0 Never
Bij kerkelijk trouwen: Kornelis Theeuwisz. Turk 0 1 0 0 Never
Dirck(?) 1 0 0 0 Never
Hulsebosch 1 0 0 0 Never
Wijn 1 0 0 0 Never
Luijt 1 0 0 0 Never
Bets 3 0 0 0 Never
Erkenning van 1 kind bij het huwelijk 0 1 0 0 Never
Peters 2 0 0 0 Never
Naar Noordwijk 1 0 0 0 Never
Beere 1 0 0 0 Never
Maes 2 0 0 0 Never
Godefrooy 1 0 0 0 Never
Stammeijer 1 0 0 0 Never
Mostertman 2 0 0 0 Never
Aka Toni?? 1 0 0 0 Never
Naam ook: Emmeryx; Emmerix, Emmerick(s) 1 0 0 0 Never
Ook: Zitvast x van Muije 0 1 0 0 Never
ook Stams 1 0 0 0 Never
Overleden na de geboorte van dochter Maria Voorburg op 17-08-1833 1 0 0 0 Never
Ook een akte op 1 0 0 0 Never
Ook Dobben 1 0 0 0 Never
Ook: Mattheus Janszoon Turk 1 0 0 0 Never
Ook Klazina Struif 1 0 0 0 Never
Schaatsbergen 1 0 0 0 Never
Ook Johannes Gerritszoon Turk 1 0 0 0 Never
Ook weduwnaar van Cornelia van der Meer 1 0 0 0 Never
Moeder wordt hier Anna Reckvoort genoemd 1 0 0 0 Never
ook Peijnen 1 0 0 0 Never
Mogelijk getrouwd met Kornelis Wijfje: RK Huw. 09-02-1870 R'a-veen 1 0 0 0 Never
Imminck 1 0 0 0 Never
Ook Henricus Wilhelmus 1 0 0 0 Never
Maria Helena? 1 0 0 0 Never
'Natuurlijk niet erkende zoon' 1 0 0 0 Never
Bruid: Adriana Pon (ipv Pauw / Pou) 0 1 0 0 Never
Weeskamer Woubrugge 1732 1 0 0 0 Never
In 1732 getuigen buren en bekenden van Marijtje dat zij niet in staat is enig geld aan de kinderen u… 1 0 0 0 Never
X 1867 Geertruida Wouters 1 0 0 0 Never
geslacht niet vermeld 1 0 0 0 Never
Jan Aartszn 1 0 0 0 Never
vermeld als Krenp 1 0 0 0 Never
ook Kremp 1 0 0 0 Never
Erkend bij huwelijk ouders 3 1 0 0 Never
Waarschijnlijk wordt Cornelis gewettigd bij het huwelijk van Johanna en Albertus Johannes Paulus 1 0 0 0 Never
Wonende te Nieuwveen 1 0 0 0 Never
05 FEB 1759 0 1 0 0 Never
Woonplaats Montfoort 1 0 0 0 Never
Erkenning bij huwelijk ouders 1 0 0 0 Never
Statenloos persoon 1 0 0 0 Never
van Brero 1 0 0 0 Never
Vader 1 0 0 0 Never
Bij huwelijk Ytje ipv IJtje 1 0 0 0 Never
Bij overlijden staat zij als Johanna Regina (ipv Janna Regina) vermeld. 1 0 0 0 Never
Johanna Regina 1 0 0 0 Never
05 FEB 1758 0 1 0 0 Never
Diny 1 0 0 0 Never
Moeder 'Lovering' (in GenLias) 1 0 0 0 Never
RK 1 0 0 0 Never
Naam 'Trommelle' 1 0 0 0 Never
Geboren als Franciscus van Beek, erkend bij huwelijk ouders op 23-08-1905 1 0 0 0 Never
SURN Versantvoort 1 0 0 0 Never
SURN Hellincx 2 0 0 0 Never
07 FEB 1723 0 1 0 0 Never
SURN Vorstenbosch 7 0 0 0 Never
SURN Thijssen 1 0 0 0 Never
SURN Lamberts 1 0 0 0 Never
SURN Hendricx 1 0 0 0 Never
SURN Hendrickx 1 0 0 0 Never
SURN Bevers 1 0 0 0 Never
Vader verklaart niet te kunnen schrijven 1 0 0 0 Never
Naar Liempde 24 feb 1890 Bev. Reg. Den Dungen wijk C 1880 1 0 0 0 Never
Uit Liempde (25 feb 1891) 1 0 0 0 Never
16 FEB 1716 0 1 0 0 Never
Bev. Reg. Den Dungen wijk C 1880 noemt ook een Johannes geb 21 okt[?] 1872 1 0 0 0 Never
Bev. Reg. Den Dungen wijk C 1880 noemt nog een Hendrikus met geboortedatum 30 mei 1876 1 0 0 0 Never
Naar Antwerpen 13 mei 1901 - 10 mei 1902 (Bev. Reg Wijk C Den Dungen 1900) 1 0 0 0 Never
Bij pastoor van Dijk in Schijndel 1 0 0 0 Never
Naar St. Michielsgestel 6 dec 1926 p/a Jos van Thiel (smid) 1 0 0 0 Never
Volgens wieiswie.nl is de aktedatum fout. 1 0 0 0 Never
Backers 1 0 0 0 Never
Ook Poulus Snellaars 1 0 0 0 Never
Geboortedatum berekend op basis van leeftijd bij overlijden (84jr, 6mnd en 14 d) 1 0 0 0 Never
Eerder weduwe van Dirk Coenen 1 0 0 0 Never
Ida van Hooren / Haaren? 1 0 0 0 Never
van den Hoek 1 0 0 0 Never
Naar 's Bosch 29 apr. 1927p/a J. van der Heijden (dokter) 1 0 0 0 Never
Naar Berlicum 29 apr 1927 p/a van Bussum 1 0 0 0 Never
Op 8 sep 1926 naar missiehuis Juvenaat in Bergen op Zoom 1 0 0 0 Never
Mogelijk helft van tweeling: kind zonder naam + moeder overleden op 30 en 31 maart 1819 1 0 0 0 Never
Conjugum quem suscepit Gregorius van Emmerik frater baptizati 1 0 0 0 Never
15 DEC 1647 0 1 0 0 Never
Leeftijd in overlijdensakte suggereert dat Adriana mogelijk twee jaar eerder geboren is. 1 0 0 0 Never
Weduwnaar van Maria Waterschot 1 0 0 0 Never
Jacobus was gepasporteerd soldaat toen hij in 1844 trouwde met Gertrudis Harang 1 0 0 0 Never
Jacobus was gepasporteerd ten tijde van het huwelijk met Gertrudis Harang 1 0 0 0 Never
Zij overlijdt in verzorgingstehuis 'Agnes' in Voorhout. 1 0 0 0 Never
Katrien 1 0 0 0 Never
Vertrokken naar Salzkotten, Westfalen op 23-09-1896 1 0 0 0 Never
06 FEB 1621 0 1 0 0 Never
Typisch dat er nog een oudere broer is die ook Johannes heet. Deze wordt volgens de gegevens 83 jaar… 1 0 0 0 Never
Vader staat als onbekend in geboorteakte op www.wiewaswie.nl 1 0 0 0 Never
Onzeker of Adrianus een zoon is van deze Catharina; 1 0 0 0 Never
van Raaij 1 0 0 0 Never
Jenneke van Breugel wed. Korstiaan van Emmerik hertrouwt met Jan Heijms op 18 jan 1744 1 0 0 0 Never
Tameling 1 0 0 0 Never
Uit Alkemade afkomstig; vertrokken naar Hoorn 2 0 0 0 Never
01 FEB 1609 0 1 0 0 Never
de Jong 2 0 0 0 Never
Verbunt 1 0 0 0 Never
Petrus Vivi hertrouwt RK te Liempde op 02-07-1797 met Ida van Ekzel (Exel) 1 0 0 0 Never
van Keulen 1 0 0 0 Never
van de Ven 1 0 0 0 Never
Cor 1 0 0 0 Never
van Brakel 1 0 0 0 Never
Corrie 1 0 0 0 Never
Colla 1 0 0 0 Never
12 FEB 1757 0 1 0 0 Never
Govers 1 0 0 0 Never
Kind wordt erkend bij het huwelijk van Johannes en Wijntje. Het is onzeker of Cornelis 1 0 0 0 Never
van der Aar 1 0 0 0 Never
erkend in 1859. 1 0 0 0 Never
Achternaam ook Clarenbeek 1 0 0 0 Never
van Goorop 1 0 0 0 Never
Ook Clarenbeek 1 0 0 0 Never
29 JUN 1788 0 1 0 0 Never
van den Heuvel 1 0 0 0 Never
Koopman 1 0 0 0 Never
Schreuder 1 0 0 0 Never
Op 8.2.1738 wordt een akte van indemniteit afgegeven voor verhuizing 1 0 0 0 Never
van de Werf 1 0 0 0 Never
Ook Jannigje Adriana? 1 0 0 0 Never
Velden 1 0 0 0 Never
Lijsbeth sterft aan een borstziekte. 1 0 0 0 Never
Lijsbeth 1 0 0 0 Never
Vorstenbosch 1 0 0 0 Never
Bep 1 0 0 0 Never
Staal 1 0 0 0 Never
Els 1 0 0 0 Never
Timmermans 1 0 0 0 Never
07 SEP 1777 0 1 0 0 Never
Gertrudis Jois van Emmerik die als peetmoeder van Embertus genoemd wordt is mogelijk 1 0 0 0 Never
Embertus wordt hier "Emmerik van Emmerik" genoemd. Als doodsoorzaak staat in het 1 0 0 0 Never
Eijmert 1 0 0 0 Never
Embertus is de stamvader van de Haarlemse van Emmerikken. Gedoopt en opgegroeid in het 1 0 0 0 Never
Emmigje van Emmerik woonde in 1769 te Culemborg 1 0 0 0 Never
Emken 1 0 0 0 Never
van der Meyden 1 0 0 0 Never
Getuige: Petrus Tullings en Jannitje van Hoogte 1 0 0 0 Never
Vink 1 0 0 0 Never
Ook: Oosterbroek 1 0 0 0 Never
In overlijdensakte: Aagje van der Meer 1 0 0 0 Never
van der Meer 1 0 0 0 Never
Geurts 1 0 0 0 Never
Ineke 1 0 0 0 Never
Vermijs 1 0 0 0 Never
Jansen 1 0 0 0 Never
Moeder: Hendrijntje van Sint (vs van Lint) 1 0 0 0 Never
Frans van Emmerik schreef kinderboeken onder pseudoniem Frank Herzen. Hij was ridder in de orde van… 1 0 0 0 Never
van der Haak 1 0 0 0 Never
Pieper 1 0 0 0 Never
Overledene: Gurtje 1 0 0 0 Never
Huybrechts 1 0 0 0 Never
Suidendorp 1 0 0 0 Never
Henderiks 1 0 0 0 Never
Gerrit 1 0 0 0 Never
Anneke 1 0 0 0 Never
Gijsbert hertrouwt 10-01-1844 te Wilnis op 61 jarige leeftijd met de 28 jarige Maria Passe (Genlias) 1 0 0 0 Never
Cornelis is weduwnaar van Hendrika van Riemsdijk 1 0 0 0 Never
Mogelijk dubbeling met een andere Govert uit dit gezin. 1 0 0 0 Never
Gregorius = Goris 1 0 0 0 Never
Dula 3 0 0 0 Never
van Wakeren 2 0 0 0 Never
Bij het huwelijk erkennen zij een kind 0 1 0 0 Never
Duly 1 0 0 0 Never
erkend 15 /04 /1850 Pandang Pandjang, geboorte te Batavia niet opgetekend. 1 0 0 0 Never
Johannes? 1 0 0 0 Never
Teulinxs 1 0 0 0 Never
Otter 1 0 0 0 Never
Ook "van der Stoel" 1 0 0 0 Never
Op 38 jarige leeftijd hertrouwt Henrica te Nieuwkoop en Noorden met Dirk Keijzer(27jr) uit Kudelstaa… 0 1 0 0 Never
Vader is niet bekend. Hendrik wordt door zijn moeder erkend op 24 september 1900. 1 0 0 0 Never
Poen 1 0 0 0 Never
Hendrik Reckvoort was eerder weduwnaar van Trijntje Opdam en laatst van Antje van Dijk 1 0 0 0 Never
Wonende te Utrecht 1 0 0 0 Never
Hoekstra 1 0 0 0 Never
bij overlijdensakte: weduwe van Geerlof Anthonius Braam 1 0 0 0 Never
Bruid is wed. Gerardus Meijers 0 1 0 0 Never
Riek 2 0 0 0 Never
Henny 1 0 0 0 Never
Adriaan overlijdt thuis aan de 's Gravendamseweg in Voorhout aan prostaatkanker. 1 0 0 0 Never
Adriaan 1 0 0 0 Never
Akte meldt als geboorteplaats Hedel en als overlijdensplaats 's Hertogenbosch; moeder Meintje van de… 1 0 0 0 Never
Lohman 1 0 0 0 Never
Henk 1 0 0 0 Never
Cornelia Rietbroek, eerst weduwe van Pieter Verdel 0 1 0 0 Never
Jan Barentsz, wedr. van Merchtjen Ariens Ros 0 1 0 0 Never
In de USA verbasterd tot Margaret Beebe 1 0 0 0 Never
ook Annighje Dirckx 1 0 0 0 Never
familysearch: Index op het NH Doopreg. meldt huwelijk van Barend van Emmerick te IJsselsteijn en Vre… 0 1 0 0 Never
Getuige: Jannichien Barents (doch absent). Mogelijk zus van vader Jan Barents 1 0 0 0 Never
http://www.den-uijl.nl/genealogy/6/112361.htm 1 0 0 0 Never
Geboorteplaats: de Vaart 0 1 0 0 Never
Erk. 1 kind.;beroep Bg.:korporaal bij de mariniers 0 1 0 0 Never
Colenburg, ook Corenburg 0 1 0 0 Never
weduwe van Gijsbert van Langerak 0 1 0 0 Never
Tweeling met Catharina 1 0 0 0 Never
BG VD. won. Diemermeer. 0 1 0 0 Never
Vonnis voor landloperij en bedelarij: 1889, 1891, 1893 1 0 0 0 Never
Mishandeling 1 0 0 0 Never
Gerrit Van Emmerick aged 78, died on Tuesday at Ursuline nursing home in Oakdale, after a long illne… 1 0 0 0 Never
Bij huwelijk Duprie 0 1 0 0 Never
https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:X4YC-XNV 2 0 0 0 Never
Rosellia (op grafsteen) 1 0 0 0 Never
CPL US ARMY WW II (op grafsteen) 1 0 0 0 Never
Ovl 23 May Tully, Jasper, Iowa, USA 1 0 0 0 Never
Bij oom August Ramm in Babylon, NY 1 0 0 0 Never
Bij W.C. McCollum in Islip, NY 1 0 0 0 Never
Eerder weduwnaar van Maria Zandvliet en van Helena Coomans. 0 1 0 0 Never
Familieberichten: Mr. and Mrs. William van Emmerik with two children ... 1 0 0 0 Never
Bij Stenger & Rohm's garage 1 0 0 0 Never
Gewond geraakt door een ontploffende autoband. Hand gebroken en doorgesneden pezen. 1 0 0 0 Never
Onzeker: Mogelijk worden Nellie en Bertha verwisseld in het artikel: 1 0 0 0 Never
Oorspronkelijk stond er 1855 als geboortejaar (zonder nadere datumaanduiding) 1 0 0 0 Never
Manager en boekhouder tot zijn pensioen in 1937 1 0 0 0 Never
"Netherlands, Zuid-Holland Province, Church Records, 1076-1916," images, FamilySearch (https://famil… 1 0 0 0 Never
Aangifte door grootvader Jacobus van Emmerik 1 0 0 0 Never
Huwelijk in Den Helder volgens bev.reg Den Helder 0 1 0 0 Never
In bevolkingsregister Barendina ipv Berendina 1 0 0 0 Never
Antonisse 1 0 0 0 Never
Op overlijdensakte staat Antonissen 1 0 0 0 Never
Corneille de Bont en Anne van Aelst 0 1 0 0 Never
Bruid gescheiden van Hendricus Hermanus Josephus Kooij 0 1 0 0 Never
Bistro In Den Koning Waterlandkerkje 1 0 0 0 Never
Bij het huwelijk erkenne zij hun zonen Antonij en Lodewijk Antonij 0 1 0 0 Never
Zelfde dag: Levenloos kind (vrouw) N.N. Trommelen van Pieter Trommelen en Catharina Brabers 1 0 0 0 Never
Nalatende acht minderjarige kinderen 1 0 0 0 Never
25 maart 1868 wordt nog een zoon geboren (Antonie Arnoldus Ambriola) 1 0 0 0 Never
Bernardus is één van de twee aangevers van de geboorte van het kind van Nicolas Ambriola. Hij zal la… 1 0 0 0 Never
Maria hertrouwt 18-04-1912 met Franciscus Cornelis van der Meij 0 1 0 0 Never
Volgens jaartabel Amsterdam 1887 aangegeven op 20 september. Geen akte gevonden in familysearch. 1 0 0 0 Never
Volgens https://www.genealogieonline.nl/en/stamboom-glasmeier-buhrs/I50480.php 1 0 0 0 Never
Zie ook DTB Lisse Gaardersregisters 1777 0 1 0 0 Never
Cors Broekhof 1 0 0 0 Never
Doop Hillegom Bartenbrug 1 0 0 0 Never
Pieter van Roon en Baartje Jans 1 0 0 0 Never
Bij overlijden M. Huigsloot staat partner als Maria Turk 0 1 0 0 Never
13 mei 1798 Pieter Maartense Weijers et Gerrtje Arisse Leepel 0 1 0 0 Never
Maarte(n) Weijers 1 0 0 0 Never
Beschoe 0 1 0 0 Never
Weduwnaar van Anna van Rieven 0 1 0 0 Never
V 1 0 0 0 Never
Ook: van Waeckeren 1 0 0 0 Never
van Rhenen volgens Genealogie Markus 1 0 0 0 Never
Ook 'Waecker' (zonder van) 0 1 0 0 Never
Vanaf hier info van: 0 1 0 0 Never
Ook '(van) Waecker' 0 1 0 0 Never
http://www.dorenbosch.net/Dorenbosch%20Families.htm 1 0 0 0 Never
zie ook DTB Noordwijk 1804 gaarder impost trouwen vol.4 (1797-1805) 0 1 0 0 Never
https://mgjkusse.home.xs4all.nl/kwerff.htm 1 0 0 0 Never
Veel bijlagen (grootouders van beide zijden) 0 1 0 0 Never
BS Voorhout 1821 HB6: Extract uit Gereformeerd doodboek Voorhout 1 0 0 0 Never
Pieter en Gijsje doen een verklaring van (financiëel) onvermogen bij hun ondertrouw. Ze ondertekenen… 0 1 0 0 Never
Eerder getrouwd geweest met 0 1